Skip to the main content

Privacyverklaring

Stichting Nationaal (W)EEE Register respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. De gegevens die u op de site invult, worden altijd vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In deze Privacyverklaring wordt beschreven op welke manier Stichting Nationaal (W)EEE Register met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  • Het bieden van een online opgave portaal waardoor uw bedrijf kan voldoen aan een eventuele rapportageplicht vanuit de Regeling AEEA.
  • Het via mail ondersteunen van u bij het voldoen aan uw eventuele rapportageplicht vanuit de Regeling AEEA.
  • Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

Grondslag van de verwerking voor het opgave portaal

Bij uw gebruik van het opgave portaal dient u zich te registreren als organisatie. Hierbij worden persoonsgegevens gevraagd om ervoor te zorgen dat wij uw rapportage goed kunnen verwerken en u als collectief, individuele producent of verwerker kunt voldoen aan uw rapportageplicht onder de Regeling AEEA. Het Nationaal (W)EEE Register voldoet hiermee aan een wettelijke taak als in Artikel 6 lid 1 sub c AVG en is dan ook genoodzaakt om deze gegevens te verwerken.

Grondslag van de verwerking van de ondersteuning via mail

Indien u vragen heeft over het Nationaal (W)EEE register of ondersteuning nodig hebt bij het indienen van de rapportage, dan kunt u mailen naar info@weee-register.nl. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen mail te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat het Nationaal (W)EEE Register slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming als in Artikel 6 lid 1 sub a AVG voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. Het Nationaal (W)EEE Register wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website ons onderstaande Cookiebeleid.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;

Het Nationaal (W)EEE Register heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
Het Nationaal (W)EEE Register heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
Het Nationaal (W)EEE Register maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het Nationaal (W)EEE Register wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiliging

Het Nationaal (W)EEE Register heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijn

Het Nationaal (W)EEE Register streeft ernaar uw persoonsgegevens slechts te bewaren zolang deze noodzakelijk zijn voor de hierboven omschreven doelen. De periode waarvoor het Nationaal (W)EEE Register uw persoonsgegevens verwerkt kan dan ook per geval verschillen. Het Nationaal (W)EEE Register zal jaarlijks evalueren in hoeverre bepaalde persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn om te bewaren en indien uit deze evaluatie blijkt dat bepaalde persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden deze op een deugdelijke en duurzame manier verwijderd.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Het Nationaal (W)EEE Registeren haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Nationaal (W)EEE Register, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@nationaalweeeregister.nl). Het Nationaal (W)EEE Register streeft ernaar binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nationaal (W)EEE Register en haar verwerker dan kunt u deze stellen via info@nationaalweeeregister.nl.

Wijziging van deze Verklaring

Het Nationaal (W)EEE Register behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd

Cookiebeleid

Belangrijke informatie over cookies op nationaalweeeregsiter.nl

Het Nationaal (W)EEE Register informeert u in dit cookiestatement over de cookies die bij bezoek aan nationaalweeeregister.nl kunnen worden geplaatst.

Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan nationaalweeeregister.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van nationaalweeeregister.nl kan door het Nationaal (W)EEE Register informatie over uw gebruik van nationaalweeeregister.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies

Bij het bezoeken van nationaalweeeregister.nl kunnen eigen cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor het Nationaal (W)EEE Register, worden door het Nationaal (W)EEE Register op uw computer opgeslagen en alleen het Nationaal (W)EEE Register heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel ‘first party cookies’ genoemd. Zulke cookies worden door het Nationaal (W)EEE Register bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van nationaalweeeregister.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik van nationaalweeeregister.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.

Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van nationaalweeeregister.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) nationaalweeeregister.nl.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Wijziging van dit Cookiebeleid

Stichting Nationaal (W)EEE Register behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.